ZŠ V. P. Tótha Senica

ZŠ Komenského Senica

ZŠ Sadová Senica

ZŠsMŠ J. Mudrocha Senica

Gymnázium Senica

Obchodná akadémia Senica

SOŠ Senica

SSOŠP Senica

Spojená škola Holíč

Študentský parlament mesta Senica

SOŠ Senica

SSOŠP Senica