V rámci programu Komunitných grantov Nadácie VÚB získalo naše občianske združenie možnosť vytvoriť a zrealizovať svoj vlastný projekt. Už pred začatím tohto projektu, sme aktívne spolupracovali s domovmi pre seniorov v našom meste. Navštevovali sme ich, rozprávali sme sa, piekli sme s nimi medovníčky, ale najmä sme sa im snažili spríjemniť ich dni. Po každom stretnutí odchádzali naši dobrovoľníci s úsmevom na tvári a slzami v očiach. Seniori nám častokrát rozprávali emotívne príbehy zo svojho života, ktoré nás obohatili a vniesli iný pohľad do života. Ich zase potešilo, že si na nich niekto zmyslel. A práve z týchto dôvodov, sme sa rozhodli náš projekt venovať práve im.

Naším cieľom bolo prepojiť obe generácie, mladých dobrovoľníkov a seniorov na jednom mieste. Týmto miestom sa malo stať nové komunitné centrum v budove DAV v Senici, ktoré malo slúžiť pre organizácie tretieho sektora. Pripravili sme si niekoľko aktivít pre našich seniorov. Pohyb sme im chceli sprostredkovať pomocou jógy, špeciálne prispôsobenej ich veku. Angličtinu, ako formu ďalšieho vzdelávania, ich mali naučiť naši dobrovoľníci, ktorí strávili určité obdobie v zahraničí. Premietaním starých klasík, ale aj nových trhákov, sme chceli našim seniorom spríjemniť večery a ponúknuť im možnosť ponoriť sa do filmového sveta ich obľúbených hercov či filmových postáv. Našu kinosálu sme po vybavení dostatočne silným projektorom a reproduktormi plánovali využiť aj na iné workshopy či premietania pre širokú verejnosť.

Cieľ, výnimočnosť a najmä prínos tohto projektu sme videli v zapojení našich dobrovoľníkov do aktivít spolu so seniormi a prepojiť ich tak do jedného, spoločného sveta. Avšak, celosvetová pandémia COVID – 19 mala aj pre nás nachystané iné plány…

Po zvážení všetkých možností sme sa rozhodli , že náš projekt nie je možné zorganizovať v podobe, v akej sme si ho naplánovali. Koronavírus nám nedovolil uskutočniť aktivity v plnohodnotnej miere ako sme zamýšľali. Všetky plánované podujatia boli zamerané na seniorov a tí sa žiaľ stali v dnešnej situácii tou najzraniteľnejšou časťou obyvateľstva.

Vďaka Nadácii VÚB, že nám umožnila zmenu rozpočtu aj termínu. Získané prostriedky sme sa teda rozhodli využiť inak. Použili sme ich na zmiernenie následkov koronvírusu. Kúpili sme 2 germicídne žiariče, ktoré sme dali do domovov dôchodcov, pre ktorých mali byť pôvodne podujatia pripravené. Germicídne žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu vzduchu a povrchov, použitím ultrafialového žiarenia. Toto žiarenie je schopné účinne zničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu. Žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť samotný vzduch. Ďalej sme im kúpili rúška a ochranné štíty. Zamestnanci ale aj samotní klienti tak vďaka nim mohli fungovať v bezpečnejších podmienkach.

Aby sme našim seniorom spríjemnili tieto už tak náročné chvíle, využili sme zvyšné peniaze a oslovili sme folklórnu skupinu Pruclek a tá zahrala pred tromi domovmi dôchodcov v meste, dokopy asi 35 ľudových pesničiek. Seniori mohli vyjsť na balkón, otvoriť si svoje okná a užívať si tak chvíľu kultúry, ktorá nám všetkým v súčasnej situácii tak veľmi chýba. A bolo to práve na Deň úcty k starším.

Poslednou aktivitou, ktorá v súčasnosti ešte stále prebieha, je kino pre seniorov. Nanešťastie, súčasná situácia ešte stále nedovoľuje našim dobrovoľníkom fyzicky sa zúčastniť týchto premietaní. Ale ani to nám nezabránilo spríjemniť doobedie seniorom ich obľúbenými filmami. Do dnešného dňa sme im premietli už 8 filmov, ktoré si získali vynikajúce ohlasy od náročných divákov. Každý krát ich tam bolo od 15 do 25. Ani sme taký záujem nečakali. Naďalej plánujeme v tejto aktivite pokračovať a premietať aj nové filmy, ktoré možno ešte nevideli.

Aj keď nám naše plány úplne nevyšli, sme veľmi vďační za túto príležitosť. Náš projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie VÚB. Ďakujeme, že práve vďaka nej sme mohli posunúť naše aktivity na vyššiu úroveň a pomôcť tak tým, ktorí si našu pomoc naozaj zaslúžia.