Najväčšie dobrovoľnícke podujatie v meste, kde máme možnosť, my dobrovoľníci, pomáhať a vyčarovať úsmevy na mnohých tvárach. Okrem toho utužíme kolektív, vytvoríme nové kamarátstva a zabavíme sa. Taktiež sa naskytuje možnosť nájsť nové posily. Chceš vedieť ako prebiehal Senický týždeň dobrovoľníctva? Čítaj ďalej a dozvieš sa!

Pondelkové ráno začalo akciou Ranná káva. Trochu sme si privstali, stretli sa už o 6.00 ráno a spoločne rozdali viac ako 60 kávičiek, koláčikov a samozrejme veľa dobrej nálady. Poobede sme svoju pozornosť venovali klientom Zariadenia sociálnych služieb. Pripravili sme si pre nich malý hudobný koncert, ktorý rozdal veľa úsmevov. Neskôr sme naše šikovné ruky požili na vyrábanie domčekov pre hmyz, ktoré sú teraz umiestnené vo všetkých materských školách v meste. V utorok sme upriamili svoju pozornosť na prírodu a našich štvornohých miláčikov. Spoločnými silami sme čistili mesto na viacerých miestach a vyzbierali sme asi 23 vriec odpadu. Zastavili sme sa napríklad v psom útulku alebo na cyklotrase. Týmto spôsobom sme sa snažili pomôcť aj prírode a upozorniť na nezodpovedných ľudí, ktorí si zo Zeme robia odpadkový kôš..

Nezabudli sme ani na najmenších, ktorým sme spoločne pripravili pár stanovísk v stredu poobede, pričom na každom stanovisku plnili vždy inú úlohu, pri ktorej sa nielen zabavili, ale aj niečo nové naučili. Za každú splnenú úlohu a prejdené stanovisko dostali malú odmenu, ktorá im rozžiarila oči. Vo štvrtok sme sa zamerali na nás, dobrovoľníkov. Bola usporiadaná Dobrovoľnícka stmeľovačka, ako odmena za to, že pripravujeme akcie, venujeme čas pomáhaniu, tvoríme komunitu mladých a šikovných ľudí. Tu sme utužili kolektív, spoznali nových ľudí, vytvorili nové kamarátstva a spoločne sa zabavili. Opiekli sme si špekačky, zahrali volejbal a frisbee.

V piatok sme opäť spojili sily a pomohli, zase s rukavicami a mechmi. Spoločne sme čistili pred domovom dôchodcov, kde sme pomohli a popritom sa aj zabavili.

Veď o tom to dobrovoľníctvo predsa je, no nie? Pomáhať, rozdávať radosť, úsmev, dobrú náladu. To je naša odmena. Pocit, že sme spravili niečo pekné. Keď vidíme, že nám sú ľudia vďační za to, čo robíme. Keď rozdáme úsmev, radosť. Preto nás toto všetko baví, lebo vidíme, že to všetko dáva zmysel.