V podcastoch Svet 2.0 vám spolu s našimi hosťami priblížime, ako svet vidíme my. Chceme ho lepší ako je. Budeme pozývať hostí, ktorí svojou prácou, životným štýlom, či spôsobom života menia tento svet k lepšiemu. Pomáhajú druhým. Otvoríme témy, ktorým sa nevenuje dostatočná pozornosť. Predstavíme dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú, kde sa dá. Povieme si príklady ako aj ty môžeš pozitívne ovplyvniť klimatickú krízu. To všetko v troch témach. O dobrovoľníctve, O prírode, O spoločenských témach.

O dobrovoľníctve s Matúšom a Patrikom

Cieľom tohto podcastu bude ukázať, prečo je dobré byť dobrovoľníkom. Aké výhody to prináša a v čom vás to môže ovplyvniť. Povedia vám to ľudia, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú už niekoľko rokov. Rozpovedia vám svoj príbeh, aj ako sa oni stali dobrovoľníkmi. Dúfame, že to vo vás vzbudí záujem a ak ešte dobrovoľník nie ste, tak sa ním stanete. Je veľa organizácií, ktoré pomoc potrebujú a aj spôsobov ako im pomôcť.

O prírode so Simou a Slávom

Pomaly nastáva klimatická kríza. Svet sa otepľuje, strácajú sa prirodzené biotopy, vymierajú zvieratá. Dôsledkom ľudskej činnosti sa Zem mení. K horšiemu. Ako to môžeme zvrátiť my, ako sa k prírode správať a čo všetko vieme ovplyvniť. To sú témy, ktoré rozoberieme s našimi hosťami, ktorí majú radi prírodu, prispôsobili jej svoj život, alebo jednoducho žijú svoj život v súlade s prírodou tak, aby ich dopad bol čo najmenší.

O spoločnosti so Zuzkou a Danom

Otvoríme témy, ktoré sú ešte stále medzi ľuďmi tabu, či sa im nevenuje dostatočná pozornosť. Sprostredkujeme ich čo najjednoduchšou formou, aby im pochopili aj mladí ľudia. Budeme pozývať hostí (odborníkov), ktorí prinesú svoj odbornejší a vzdelanejší pohľad na danú tému. Sú nimi psychológovia, sociológovia ale ale aj ľudia, ktorí sa aktívne venujú danej oblasti či už dobrovoľne alebo v rámci svojej profesie.

Určite to pre nás všetkých bude výzva (hlavne pri množstve skvelých podcastov). Ale už teraz vieme sľúbiť, že do toho dáme všetko a budeme to robiť s najväčšou láskou, akú tomu môžeme venovať.