Určite ste z našich sietí zachytili príspevky o neziskovej organizácii Človek v ohrození, pre ktorých sme v decembri zbierali hygienické potreby. Vyzbieralo sa ich celkom dosť, asi v hodnote 1000 EUR. Pri odovzdávaní potrieb nám ich organizáciu predstavili. A my sme sa preto rozhodli, že Človek v ohrození bude prvá organizácia, ktorú vám v rámci našej série článkov o organizáciách Neboja sa pomôcť predstavíme.

Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Podávajú pomocnú ruku ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí nedemokratických režimov.

Pôsobia však aj u nás, najmä na východnom Slovensku, kde podporujú ľudí z vylúčených komunít, ktorých chudoba vytláča na okraj spoločnosti. Na dennej báze prevádzkujú štyri komunitné centrá v Prešovskom kraji – (Roškovce, Petrovany, Sveržov, Kojatice) a jedno v Bratislavskom (Plavecký Štvrtok). Pracujú s malými deťmi aj s dospelými. Vzdelávajú, poskytujú pracovné poradenstvo, učia finančnej gramotnosti, pomáhajú klientom vybudovať si dôstojné bývanie a tlačia na zmenu verejných politík. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zároveň snažia prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej slovenskej spoločnosti.

„Pripravujeme deti na nástup do škôl, doučujeme ich a pomáhame doháňať zameškané učivo, organizujeme rôzne preventívne či voľnočasové aktivity a snažíme sa deti vyviesť aj von, za hranice ich domovov, aby mali šancu vidieť svet a zistiť aké možnosti „tam vonku“ existujú. Dospelých učíme finančnej gramotnosti, aby vedeli dobre narábať s domácim rozpočtom, poskytujeme im finančné poradenstvo, právnu pomoc, sociálne poradenstvo, pomáhame im s bývaním a tiež zamestnať sa – a to aj v prípadoch ľudí, ktorí nikdy predtým nepracovali.” opísala nám činnosť komunitného centra pani Partlová, ktorá je odbornou pracovníčkou v KC Plavecký Štvrtok.

Nezaváhali ani počas pandémie. Aj oni začali rýchlo šiť rúška. Ale povedali si, že rúška nie sú všetko. V niektorých komunitách chýba to najzákladnejšie, tečúca voda. Nakúpili 10-litrové bandasky s kohútikom, vďaka ktorému môžu mať rodiny doma prúd tečúcej vody, namiesto stojatej vody v lavóroch či kýbľoch. Tečúca voda zabezpečí lepšiu hygienu, ktorá je veľmi dôležitá pri prevencii pred koronavírusom. Taktiež pripravili hygienické balíčky v ktorých boli napríklad tuhé mydlá, dezinfekcie, sprchové mydlá, šampóny, vložky, toaletný papier a veľa iného. Nezabúdali ani na vzdelávanie a pripravili vzdelávacie balíčky na mieru, podľa potrieb a vedomostí konkrétnych detí. Našli v nich pracovné zošity zo slovenčiny aj z matematiky, spolu s písacími potrebami. Prihodili aj farbičky a omaľovánky pre mladších súrodencov, aby sa necítili vynechaní. Za všetko toto, čo počas pandémie robili, dostali ocenenie Cenu za občiansku solidaritu, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor. Boli tak jednou z 23 organizácií a jednotlivcov z 21 krajín EÚ, ktorým bola cena udelená.

Dostali ste tento rok na Vianoce ako ja Skutočný darček? Je to taktiež iniciatíva Človeka v ohrození. So Skutočným darčekom urobíte radosť hneď dvakrát. Potešíte človeka, ktorému ho venujete pod stromček alebo k narodeninám, ale aj toho, komu vďaka Vašej štedrosti pomôžu. Môžete si vybrať až z dvadsaťjeden darovacích certifikátov (tzv. Skutočných darčekov).

A čo všetko ešte Človek v ohrození robí?

Globálne vzdelávanie – typ vzdelávania, ktorý vznikol ako potreba porozumieť vplyvu globalizácie na život človeka. V rámci tejto iniciatívy vydávajú vzdelávacie príručky pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život v globálnom svete. Minulý rok napríklad organizácia vydala príručky pre predmety slovenský jazyk, etická výchova a geografia. Objednalo si ich 1599 učiteľov a učiteliek. Na základe dát, ktoré v objednávkach vyplnili, materiály zasiahli 134 863 žiakov a žiačok na celom Slovensku.

Jeden svet – je známy ako slovenský medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý sa venuje globálnym témam a ľudským právam. Už 20 rokov prináša každoročne desiatky dokumentárnych filmov, diskusie na aktuálne témy, fotografické výstavy a koncerty. Jeden svet však už dávno nie je iba festivalom. Je to ucelený vzdelávaco-osvetový program, ktorý sa pomocou dokumentárnych filmov venuje otázkam ľudských práv, životného prostredia, spoločnosti, rozvoja, chudoby, medziľudských vzťahov a vplyvu technológií na naše životy.

Svet medzi riadkami – iniciatíva, ktorá pracuje s novinármi a so študentmi a študentkami žurnalistiky. V roku 2020 sa do 48 vzdelávacích workshopov a seminárov zapojilo 220 ľudí. Umožňuje (nielen) budúcim novinárom nazrieť medzi riadky, poodhaliť pôvod ich vlastných postojov, stereotypov či predsudkov a toto poznanie preniesť do ich ďalšej praxe v kontexte najrôznejších globálnych tém a javov, ktorými dnešný svet žije.

Koronavírus špeciál – web, kde si učitelia našli na jednom mieste veľké množstvo kvalitného vzdelávacieho obsahu využiteľného aj pre online výučbu. Do tohto špeciálu prispeli svojimi materiálmi aj organizácie Živica a Nadácia Milana Šimečku.

Ako ich môžete podporiť?

Môžete darovať jednorázový, či pravidelný finančný príspevok na ich stránke. Kúpiť a niekomu darovať Skutočný darček. Alebo im venovať 2% z vašich daní z príjmu. Potešia sa aj tej najmenšej sume.

V tomto článku sme vám predstavili organizáciu Človek v ohrození. A už nabudúce sa môžete tešiť na predstavenie nášho Senického útulku pre psíkov.