Ako každé občianske združenie aj my sa uchádzame o 2% z vašich daní z príjmov. Tieto financie by sme využili na podporu dobrovoľníctva v Senici.

Minulý rok sme vypomáhali či organizovali až 15 podujatí v meste. Boli sme súčasťou akcií ako čistenie cyklotrasy, venčenie psíkov z útulku, športového dňa vo Svetluške, Detskej farmzóny. Zorganizovali sme ponožkový deň, adrenalínový pretek Hecni sa, či objímací deň Hug Day.

Snažíme sa šíriť dobrovoľníctvo medzi mladými. Tento rok sme pripravili DOBROVOĽNÍČEK. Je to knižôčka, do ktorej dobrovoľníci budú zbierať pečiatky za pomoc na akciách. Za určitý počet pečiatok si budú môcť vybrať odmenu ako silikonový náramok, tričko, ponožky s naším vlastným dizajnom, či mikinu s našim logom. Má ich to motivovať viacej pomáhať iným. Čo je našim hlavným cieľom.

Už teraz vopred vám môžme poďakovať za každé darované EURO. Bude použité na dobrú vec.

Tu nájdete tlačivá na darovanie 2%:

Vyhlásenie o poukázaní dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Ak by ste nás chceli podporiť priamo, môžte nám poslať nejaké tie eurá na náš účet:

SK9075000000004024432105

Ako ovplyvní možnosť poukázať 2% situácia s koronavírusom?

Ak daňovník nezaplatí daň do konca marca, alebo nepožiada v tejto lehote o odklad daňového priznania, nebude môcť poukázať 2 % z dane. Podľa nariadenia vlády síce môže podať a uhradiť daň do 30. 6. 2020 bez sankcie, v tomto termíne však už nemôže nakladať s podielom dane.

K dnešnému dňu, teda k 24. 3., vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 %, z dane. Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie. Týmto postupom s určitosťou zabezpečia, že budú môcť poukázať 2 % zo svojich daní.

O čo ide?
Podľa analýzy, ktorú vypracovala Eva Braxatorisová z iniciatívy Advokáti Pro Bono, opatrenia vlády v súčasnosti upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti bezo zmeny.

„Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ uvádza právna analýza.

Je preto potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať 2 % z dane neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, podali daňové priznanie do konca marca, alebo požiadali v tejto lehote o odklad.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 % v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.