Ako každé občianske združenie aj my sa uchádzame o 2 % z vašich daní z príjmov. Tieto peniaze by sme využili na podporu dobrovoľníctva.

Tento rok je našim cieľom rozbehnúť workshopy a semináre v parku v budove DAV. Tieto workshopy budú zamerané na rozvoj dobrovoľníkov (manažment voľného času, organizácia podujatí, propagácia podujatí, písanie článkov,…). Taktiež sme začali nahrávať podcasty Svet 2.0 o dobrovoľníctve, prírode či spoločnosti, ktoré budeme natáčať po celý rok a chceli by sme ich nahrávať vo vlastnom miništúdiu.

Pomaly rozbiehame veľký projekt Zelená Senica, ktorý bude zahŕňať viacej menších aktivít ako Zberačky (zbieranie odpadkov po meste), sadenie kríkov, stromčekov, zakladanie kvetných pásov pre včely, výrobu vtáčich búdok, hmyzích hotelov, semináre na školách a veľa iných aktivít, ktoré aspoň trochu pomôžu našej prírode. Už teraz sme získali 5 050 EUR z dvoch granotových výziev na Zelenú Senicu.

Za 4 roky našej existencie sme vypomáhali či organizovali až 78 podujatí v meste a jeho okolí. Boli sme súčasťou akcií ako čistenie cyklotrasy, venčenie psíkov z útulku, športového dňa vo Svetluške, Detskej farmzóny. Zorganizovali sme ponožkový deň, adrenalínový pretek Hecni sa, či objímací deň Hug Day. Naši dobrovoľníci nezaľáhali ani počas minuloročnej pandémie. Počas prvej a druhej vlny sme zbierali odpadky. Pri uvoľnení opatrení v lete sme usporiadali náš adrenalínový pretek Hecni sa, premietanie filmu pre deti a ďalšie dve akcie pre deti.
Taktiež sme sa zapojili do Giving Tuesday. V rámci tohto podujatie sme zbierali hygienické potreby pre organizáciu Človek v ohrození asi za 1000 EUR. Ďalej sme zbierali od ľudí krabice do iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tých sme napokon vyzbierali až 380.

Už teraz vopred vám môžme poďakovať za každé darované EURO. Bude použité na dobrú vec.

Tu nájdete tlačivá na darovanie 2 %:

Podporiť nás môžete taktiež na náš účet: SK9075000000004024432105