Autisti nepatria do outu

Druhého apríla vyjadrujeme podporu autistom a ich blízkym tak, že si oblečieme modré tričká. A prečo práve modré? Modrá farba je totiž považovaná za farbu komunikácie. Práve v oblasti komunikácie majú ľudia s poruchami autistického spektra výrazné znevýhodnenia. Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravím. Nezostaňte ľahostajní a venujte autizmu myšlienku aj vy.

Druhý apríl bol rezolúciou OSN prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Cieľom kampane ROZSVIEŤ MODRÚ je zvýšiť povedomie o autizme a snaha začleniť ich medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

Pridajte sa 2. apríla aj vy. Možností je mnoho. Oblečte si niečo modré, zoberte si modré doplnky alebo si pripnite modrú stužku. Zmeňte si profilovú fotografiu na sociálnej sieti, nazdieľajte príspevok o autizme alebo zverejnite svoju fotku v modrom oblečení. Za symbol autizmu sú považované aj farebné puzzle. Puzzle ako súčasť skladačky, ktorú je potrebné vyriešiť.

Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Na Slovensku neexistujú verejne dostupné štatistiky o počte ľudí s touto diagnózou. Ak by sme však vychádzali z faktu, že na 100 obyvateľov pripadá jeden človek s poruchou autistického spektra, tak by nám vyšlo číslo okolo 55 000. Autizmom trpí viac ľudí ako cukrovkou a AIDS dohromady.

Autizmus je mentálne postihnutie, s ktorým sa už človek narodí. Za toto postihnutie sú zodpovedné hladiny hormónov, najmä mužského pohlavného hormónu testosterónu, ktorý je schopný meniť štruktúru mozgu, a teda i jeho schopnosti. Autizmus pochádza z gréckeho slova authos, čo znamená sám, osamelý. Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že autisti sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Autizmus nie je len „jeden“. Ide o celú skupinu porúch, ktoré majú rozdielne prejavy a dôsledky.

„Žijem medzi vami. Na prvý pohľad som taký ako vy. Vidím, počujem, smejem sa a plačem. Ale predsa som iný. Vidím, ale moje oči vidia svet inak ako vy. Počujem, ale často sú pre mňa zaujímavejšie iné zvuky ako vaša reč. Smejem sa, ale smejem sa aj vtedy, keď vám je do plaču. Plačem, ale vy často nechápete prečo … Som autista.“ Citované z materiálu Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom – SPOSA

Niektorí autisti si nedokážu osvojiť reč a vôbec nerozprávajú. Iní osvojenie reči zvládli, no slová a vety nedokážu využiť na plnohodnotnú komunikáciu kvôli obmedzenej schopnosti chápať význam hovoreného slova.

Sociálne vzťahy a ich zákonitosti vnímajú autisti ako veľmi komplikované a neprehľadné. Nie je pre nich jednoduché porozumieť okolitému svetu, čo častokrát vedie k poruchám sociálnej adaptácie. Navonok sa môže zdať, že vôbec nestoja o sociálny kontakt s okolím. Zdanlivá odťažitosť ale môže byť len prejavom vnútornej neistoty a neschopnosti nadviazať kontakt s inými osobami.

Ľudia s autizmom majú zvláštny spôsob vnímania. Obmedzenia v oblasti predstavivosti sa prejavujú hlavne stereotypným správaním, rituálmi a pomerne obmedzeným okruhom záujmov. Fascinujú ich stereotypné a opakujúce sa činnosti, pohyby i situácie. Hlavne u detí je pozorovateľný zvýšený záujem o točiace sa predmety či zoraďovanie vecí za sebou podľa istého kľúča.

Ak si práve teraz myslíte, že nepoznáte žiadneho autistu, tak ste na omyle. Veľa známych osobností (o ktorých ste to možno nevedeli) má autizmus. Medzi nich patrí futbalista Lionel Messi, maliar a umelec Andy Warhol, vedci Albert Einstein a Issac Newton. A každý z vás pozná mladá ekologickú aktivistku Gretu Thunberg, ktorá má tiež jeden z druhov autizmu a to Aspergerov syndróm.

Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli:

1. predovšetkým som dieťa
2. moje zmyslové vnímanie je narušené
3. nezabudnite rozlišovať medzi nechcem a nemôžem
4. myslím konkrétne, to znamená, že reč chápem doslovne
5. majte prosím trpezlivosť s mojou obmedzenou slovnou zásobou
6. pretože reč je pre mňa ťažká, som veľmi vizuálne orientovaný
7. zamerajte sa viac na to, čo dokážem, než na to, čo nezvládnem a budujte na tom
8. pomôžte mi prosím so sociálnou interakciou
9. snažte sa identifikovať, čo spúšťa moje skratové správanie

10. milujte ma bezvýhradne