Október je mesiacom úcty k starším. Preto sme sa spojili s Mestom Senica a spolu sme oslovili folklórnu skupinu Pruclek, ktorá zahrala pred štyrmi domovmi dôchodcov v meste dokopy asi 35 ľudových pesničiek. Spolu s vystúpením sme odovzdali domovom germicídne žiariče, rúška a štíty. Všetko vďaka podpore nášho projektu Mladí seniorom z Komunitné granty Nadácie VÚB. Pôvodne sme mali plánované iné aktivity pre seniorov, no zásahom pandémie sme ich boli nútení zmeniť. Keďže sme videli ako sú klienti v domovoch zavretí, bez rodiny celé mesiace, rozhodli sme sa im usporiadať malý koncert a aspoň takto zpod okien im spríjemniť slnečnú nedeľu. Pevne veríme, že sa obmedzenia zľahčia a budeme môcť uskutočniť aj poslednú plánovanú aktivitu, ktorou je Kino pre seniorov. V nej budeme v domovoch púšťať seniorom staré česko-slovenské klasiky, ale aj novšie filmy.