Október je mesiacom úcty k starším. Preto sme sa spojili s Mestom Senica a spolu sme oslovili folklórnu skupinu Pruclek, ktorá zahrala pred štyrmi domovmi dôchodcov v meste dokopy asi 35 ľudových pesničiek. Spolu s vystúpením sme odovzdali domovom germicídne žiariče, rúška a štíty. Všetko vďaka podpore nášho projektu Mladí seniorom. Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie VÚB. Pôvodne sme mali plánované iné aktivity pre seniorov, no zásahom pandémie sme ich boli nútení zmeniť. Keďže sme videli ako sú klienti v domovoch zavretí, bez rodiny celé mesiace, rozhodli sme sa im usporiadať malý koncert a aspoň takto spod okien im spríjemniť slnečnú nedeľu. Pevne veríme, že sa obmedzenia zľahčia a budeme môcť uskutočniť aj poslednú plánovanú aktivitu, ktorou je Kino pre seniorov. V nej budeme v domovoch púšťať seniorom staré česko-slovenské klasiky, ale aj novšie filmy.