Dobrovoľníctvo — Erasmus+ — neformálne vzdelávanie
Dobrovoľníctvo

Erasmus+

neformálne vzdelávanie

Konferencia bude formou stánkou, kde organizácie predstavia mladým, čo im môžu ponúknuť. Dobrovoľníctvo, sebarozvoj pomocou neformálneho vzdelávania či možnosť vyslať mladých na krátkodobý alebo dlhodobý pobyt cez program Erasmus+.

Senica 2.0

dobrovoľníctvo – diskusie – Hecni sa – zbieranie odpadkov – Eko deň – Nočná jazda na bike – Hug Day – Jógový deň – beh Wings for life – Koľko lásky – sadenie stromčekov – stmeľovačky

Študentský parlament mesta Senica

študenti – Študentský ples – workshopy – Študentské listy – Deň študentstva na radnici – Čo potom? – ŠtuFest – Challenge day

Europe Direct Senica

mladí – Erasmus+ – prezentácie na školách – Senický týždeň dobrovoľníctva – fotosúťaž – výtvarná súťaž – Senické senobranie – Mladý Európan – 1. máj – Vianočná výmena ozdôb

NIVAM

neformálne vzdelávanie – olympiády – súťaže – externé testovanie na školách – mládežnícke dobrovoľníctvo – informačná sieť – administrácia grantových programov

TTSK a KIRA

participatívne rozpočty na stredných školách – Kiraton – mentoring – Akadémia – podpora podnikania v kraji

Trnavské klubovne

bezpečný priestor – herňa – krúžky – dielne – kino – neformálne vzdelávanie – sprav si sám – spoločné aktivity

Záhorská knižnica

požičiavanie kníh – priestor na krúžky –