Ešte v roku 2020 sme sa zapojili do výzvy programu Tvoríme kraj z Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraju. Uspeli sme. Avšak kvôli pandémii koronavírusu sme realizáciu nášho projekt Pomôž zlepšiť podujatia v Senici museli preložiť na rok 2021. Nevadí.

Získali sme až 5000 EUR na nákup vecí a materiálu, ktoré sme používali a budeme používať na všetkých podujatiach. Nakúpili sme toto:

  • tulivaky – použili sme ich na oddych po preteku Hecni sa, na oddychovú zónu na Senickom senobraní a na diskusiách na Eko dni
  • vysielačky – sme použili na komunikáciu medzi dobrovoľníkmi na Hecni sa, Senické senobranie a Eko deň
  • bluetooth reproduktor – počúvali sme na ňom hudbu na podujatiach Hecni sa, Eko deň ale trebárs aj pri sadení stromčekov
  • pivné sety – sme použili pri občerstvení na Hecni sa, na tvorivé dielňe pre deti na Senickom senobraní a na diskusiách na Eko dni
  • stan na registráciu – na podujatiach Hecni sa, Senické senobranie, Senický týždeň dobrovoľníctva a Eko deň
  • slnečníky – na stanoviskách na Hecni sa a Senickom senobraní
  • herné a športové pomôcky – na podujatiach Hecni sa, Senické senobranie, Eko deň či na herných večeroch v CVČ

Všetko toto budeme využívať aj na ďaších podujatiach v nasledujúcich rokoch. Je pravda, že tento rok ich veľa nebolo. V roku 2022 očakávame viacej podujatí. Deň detí, Hecni sa, Dračie lode, Senické senobranie, Eko deň, Senický týždeň dobrovoľníctva a v neposlednom rade naše Diskusie v parku. S týmto projektom sa uchádzame o podporu z Tvoríme kraj na nasledujúci rok a dúfame, že uspejeme.

Takže ďakujeme za podporu našich podujatí. Projekt Pomôž zlepšiť podujatia v Senici sa realizoval zo zdrojov Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.