Náš veľký projekt Zelená Senica začína byť úspešný. Ako sme na začiatku roka písali, nebude to len o našich Zberačkách (zbieranie odpadkov). Chceme robiť osvetu, sadiť stromčeky, kríky, vyrábať a osádzať vtáčie búdky aj hmyzie hotely. Proste chceme naše mesto spraviť zelenšie, ekologickejšie a krajšie. Spoluprácu na tomto projekte poskytlo Mesto Senica. Bez ich podpory, pomoci či vyčlenenia miesta na zeleň by to nešlo. Ďakujeme

Na projekt Zelená Senica sme získali finančné prostriedky z dvoch projektov:

1. Nadácia Ekopolis – obnova parku na starom sídlisku – 3 550 €

Zámerom projektu je výsadba stromov a kríkov v parku na starom sídlisku, odborné arboristické ošetrenie existujúcich drevín a výroba a osadenie vtáčích búdok. V spolupráci so zamestnancami mestského úradu a obyvateľmi, ktorí prejavia záujem sa do projektu zapojiť, v parku vysadíme 25 ks stromov rôznych druhov a 80 ks kríkov. Arboristi ošetria staršie stromy, ktoré v parku rastú, aby mohli do budúcna prosperovať. Pri ošetreniach prebehne osveta, prečo sú potrebné takéto ošetrenia a ako sa stromy majú správne ošetrovať. Taktiež vyrobíme 10 vtáčich búdok, ktoré v spolupráci s arboristami osadíme na stromy po celom meste. Aktivity budú prebiehať v mesiaci apríl a máj.

2. Nadácia VÚBobnova ovocného sadu pre opeľovače – 1 500 €

Zámerom projektu je vysadiť ovocné stromy rôznych starých odrôd – 5 odrôd jabloní, 5 odrôd hrušiek a 5 odrôd sliviek, 4 rôzne odrody kríkov liesky a 4 odrody drieňa obyčajného. Spolu 62 ks drevín bude základom pre obnovu sadu, ktorých bolo kedysi v Sotine viac. Bývali tu kedysi domy so súkromnými záhradami, v ktorých si ľudia svoje sady vysádzali. Chceme preto spraviť niečo, čo by mohlo Seničanom, ktorí si tieto miesta pamätajú pripomenúť, aké to kedysi bývalo. Vytvoriť komunitný priestor, mestský sad starých odrôd, ktoré boli vytlačené šľachtenými odrodami. Chceme ich prinavrátiť do pozornosti širšej verejnosti. Spolu s Mestom Senica sa snažíme tiež zlepšiť podmienky pre opeľovače a k tomu pomôže aj tento sad. V rámci osvety na námestí v Senici vystavíme konštrukciu so štyrmi bannermi rozmeru 1,4 x 2,1 m. Na nich predstavíme staré odrody ovocia a význam včiel pre životné prostredie. Stručne bude projekt opísaný aj na 1000 ks letákov formátu A5, aby sme informácie o ochrane včiel a ich význame pre životné prostredie dostali čo najďalej. Všetky aktivity sú naplánované na koniec septembra a celý október.

Všetci vieme, akú podstatnú úlohu zohráva zeleň v prírode, nehovoriac o jej estetickej funkcii. Zo všetkých strán počúvame o našej uhlíkovej stope, klimatickej kríze, neustále sa zhoršujúcich podmienkách pre život. Jednou z podstatných vecí, ktorú pre svoje okolie a životné prostredie môžeme urobiť je zaujímať sa. Starať sa o zeleň, stromy a samozrejme s tým spojenú aj faunu napríklad v podobe vtákov. Obrovsky podstatný je význam včiel, ktoré nám na náš stôl prinášajú tretinu potravy.

Veríme, že vďaka týmto projektom za pomoci nás, dobrovoľníkov Senica 2.0, a Mesta Senica ukážeme občanom, aká dôležitá je starostlivosť o prírodu a takto ich motivujeme, nech i oni začnú prejavovať záujem napríklad zberom odpadkov. Taktiež ich vyzývame, aby nám prišli pomôcť hlavne s výsadbou stromčekov.

Ak by niekto chcel finančne či materiálovo podporiť projekt Zelená Senica stačí napísať na info@senica20.sk a dohodneme sa na spolupráci. Taktiež nám môžete venovať svoje 2% z príjmov, ktoré využijeme práve na Zelenú Senicu. Budeme vďačný za každú pomoc.

ĎAKUJEME