Odštartovalo prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov 2021. Nemusíte vypĺňať žiadny papier, ani nikam chodiť. Sčítate sa na webovej stránke www.scitanie.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie (iOS či Android), kde jednoducho vyklikáte sčítací formulár.

Prečo o tom píšeme na našej stránke?

Lebo sme dobrovoľníci a pomôžeme sa sčítať našim starým rodičom. A nielenže s nimi vyplníme sčítací formulár, ale navštívíme ich a strávíme s nimi vzácné chvíle. Dokonca náš predseda Marek je jedným z mobilných asistentov, ktorí budú chodiť pomáhať priamo do domácností tým, ktorí sa sčítať nebudú vedieť.

A ako sa teda sčítať?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Sčítava sa každý (od bábätok, detí, študentov až po dôchodcov), kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021. Za neplnoleté osoby do 18 rokov vyplní formulár rodič alebo jeho zákonný zástupca. Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčítať sám, alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Čo všetko ovplyvňujú údaje zo sčítania obyvateľstva?

 • zlepšenie infraštruktúry
 • posilnenie parkovísk a parkovacích miest
 • výstavbu parkov, obchodov, lekární, škôl, úradov a pod.
 • počet poslancov v Európskom parlamente
 • výšku podielových daní pre obec
 • plánovanie počtu miest v materských školách a plánovanie služieb pre seniorov


Zopár postrehov, ktoré sme sa dočítali:

 • SČÍTACÍ FORMULÁR JE MOŽNÉ VYPLNIŤ VIACKRÁT NA JEDNO RODNÉ ČÍSLO! Robí to vraj duplicity a vedia o tom. Systém si s tým potom vraj nejako poradí.
 • AK VYPLNÍTE RAZ CHYBNE, UŽ TO NIE JE MOŽNÉ OPRAVIŤ. Na infolinke povedali, že počítajú s drobnými chybami a až tak to nevadí. Dajte si prosím záležať pri vypĺňaní, lebo formulár nie je všade úplne jednoznačný. Čítajte aj vysvetlivky skryté pod červeným výkričníkom v krúžku.
 • ŠTUDENTI STREDNEJ ŠKOLY bývajúci na internáte v prvej otázke tj. Miesto súčasného pobytu vyplnia bydlisko rodiny, ale ŠTUDENTI VYSOKEJ ŠKOLY bývajúci mimo domova vyplnia ako miesto internát, či prenajatý byt.
 • Sčítavajú sa aj ŠTUDENTI VYSOKEJ ŠKOLY študujúci v zahraničí, ak majú trvalý pobyt v SR a za miesto súčasného pobytu označia príslušný štát.
 • ŽIVNOSTNÍCI majú vyplniť, že majú zamestnanie a vo fulltextovom vyhľadávaní nájsť činnosť, ktorá sa najviac podobá tomu, čo v rámci živnosti robia. Živnostník, SZČO ani podnikateľ medzi možnosťami na výber nie sú.
 • Ak vám 31.12.2020 SKONČILA PRACOVNÁ ZMLUVA, tak máte vyplniť prácu, ktorú ste vykonávali dovtedy
 • PRI PRÁCI VYPĹŇATE PRESNÚ ADRESU preto, aby štát vedel odkiaľ, kam a ako chodíte do práce a mohol tak efektívnejšie naplánovať novú cestu
 • Ak ste na MATERSKEJ ČI RODIČOVSKEJ DOVOLENKE, ale pracovný vzťah trvá, tak si vyberiete, že zamestnanie máte
 • Zákon dokonca definuje aj SANKCIE ZA NESPLNENIE SI ZÁKONNEJ POVINNOSTI SČÍTAŤ SA. Obec môže uložiť pokutu vo výške od 15 do 250 EUR.