Dostalo sa nám veľkej pocty. Získali sme ocenenie Srdce na dlani. Boli sme nominovaní ako Dobrovoľnícka skupina a uspeli sme spomedzi 315 nominovanými dobrovoľníkmi a projektami. Táto cena je to najcennejšie, čo môže dobrovoľník na Slovensku dostať.

A za čo sme toto ocenenie dostali? Minulý rok sme okrem našich tradičných zberačiek, roznášali respirátory dôchodcom, nakupovali domovom dôchodcov, ktoré boli v karanténe zatvorené, premietali česko-slovenské klasiky v domove dôchodcov, sadili stromčeky, revitalizovali záhon kvetín, uskutočnili eko besedy, natáčali podcasty pre mladých a zberali krabice plné lásky taktiež pre babičky a deduškov v domovoch dôchodcov.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Vyhlásenie víťazov siedmych kategórií sa uskutočnilo počas slávnostného galavačera, ktorý sa konal 5. apríla 2022 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Schopnosť konať dobro patrí k základnej výbave človeka. Všetci túto schopnosť máme. O tom, do akej miery ju aj rozvinieme, často rozhoduje naša osobná skúsenosť a tiež sila inšpirujúceho príkladu,“ uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá dobrovoľníkov nominovaných na cenu Srdce na dlani pred samotným oceňovaním prijala v Prezidentskom paláci, aby im poďakovala za to, že sú práve takýmto príkladom pre našu spoločnosť a najmä pre mladú generáciu. Medzi dobrovoľníkmi prijatými prezidentkou SR boli aj dve naše zástupkyne Aneta Šedivá a Simona Jurovatá, ktoré patria k najaktívnejším senickým dobrovoľníčkam.

ĎAKUJEME každému jednému dobrovoľníkovi, ktorí niečo spraví vo svojom voľnom čase. A nielen našim, ale všetkým na celom šírom svete. V dnešnej dobe je potrebné mladých viesť k tomu, aby nezištne pomáhali a konali dobre. Sme hrdí na senických dobrovoľníkov, ktorí takí sú.