V minulom článku sme začali s pojmami, ktoré majú už zaužívaný negatívny charakter. Poďme si teda predstaviť ďalšie eko slovíčka, ktoré nás vo svete stále viac sprevádzajú a ktoré v sebe nesú nádej na zmenu situácie, v ktorej sa aj teraz už nachádzame.

Recyklácia je definovaná ako proces opätovného využitia materiálov. Zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu energie aj spotrebu prírodných materiálov. Vlastne má pre nás samé benefity, ktoré nám pomáhajú v boji s odpadom. Samozrejme, najlepšie je odpadu predchádzať, ale keď už odpad vytvárame je dôležité ho separovať (teda triediť) do správnych smetných nádob, aby bolo možné všetky tieto materiály opätovne použiť.

Obnoviteľné zdroje energie môžu byť vyrobené z viacerých prírodných zdrojov akými sú vietor, slnko, voda, geotermálne pramene, či biomasa. Energia z týchto zdrojov je čistá, bezpečná a nevyčerpateľná. V podstate je možné ju využívať miliardy rokov, pokým bude naša planéta živá. Cieľom všetkých štátov by z dlhodobého hľadiska malo byť to, aby čo najviac narastal podiel tejto energie. Napríklad v roku 2018 na Slovensku tvorilo 12 % energie energia z obnoviteľných zdrojov.

Udržateľnosť je spojená so súladom prírody a človeka. Už z názvu vyplýva, že ide o akúsi harmóniu medzi ľuďmi, priemyslom a prírodou. Jednoducho povedané, ide o to vyrábať produkty alebo poskytovať služby tak, aby príroda trpela čo najmenej a dokázala sa svojpomocne zregenerovať.

Eco-friendly (alebo eko-priateľský) produkt či služba je podobná tej udržateľnej, i keď sú tu menšie rozdiely. Takýto produkt či služba je vyrábaný v súlade s prírodou, neškodí jej, prispieva k ekologickému životu a využíva pri výrobe obnoviteľné zdroje energie. Skladá sa z organicky pestovaných plodín, ktoré sú pestované v súlade s prírodou a bez pesticídov, častokrát je vyrobený z recyklovaných materiálov a pomáha chrániť životné prostredie.

Greenwashing nie je vo svete ekológie veľmi pozitívny pojem, ale jednoznačne stojí za zmienku. Ide o zavádzanie firmy či produktu ako ekologického, napriek tomu, že to nie je pravda. Častokrát si greenwashing môžete všimnúť pri propagácii fast-fashion, ktorá vydá novú kolekciu z názvom “eko” avšak tá tvorí iba 1 % ich celej produkcie a jediné, čo je na nej eko je polovica materiálu, z ktorého je vyrobená. I keď má nejaká značka eko kolekciu, tá je vyrábaná rovnako ako všetky jej ostatné kúsky odevu s tým rozdielom, že sa vymenilo zopár materiálov.