fbpx
Avada Festival
Pridaj sa k nám
Senica 2.0
Novinkyy2020-11-14T15:14:28+01:00

Stories From The Road

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum finibus cursus egestas. Cras quis vehicula quam, a tempus velit. Ut feugiat augue in sodales luctus

Mladí seniorom

My o nich – Človek v ohrození

Článok o nás v Našej Senici

Získali sme 2 projekty na obnovu zelene

Ponožková výzva

Máme narodeniny

Sčítanie obyvateľov 2021

Daruj nám 2% z dane

Zelená Senica

Rok 2020

Náš podcast Svet 2.0

Môžem pomôžem

Charitatívny beh s cieľovou čiarou, ktorá sa pohybuje

Hudba pod oknami domovov dôchodcov

Zberačka pokračovala

DEŇ ZEME 🌍 sme si užili

„Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.“

Greatest Shows On Earth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum finibus cursus egestas. Cras quis vehicula quam, a tempus velit. Ut feugiat augue in sodales luctus.

Mladí seniorom

V rámci programu Komunitných grantov Nadácie VÚB získalo naše občianske združenie možnosť vytvoriť a zrealizovať svoj vlastný projekt. Už pred začatím tohto projektu, sme aktívne spolupracovali s domovmi pre seniorov

O ekológii 1.

Dozvieš sa čo je globálne otepľovanie, klimatická kríza, skleníkové plyny či skleníkový efekt

VIEW ALL LIVE DATES
Go to Top